SFO

Velkommen i SFO Søndenvinden

SFO Søndenvinden består af to afdelinger:

Huset fra 0. kl. til 2. kl.
Bisserne fra 3. kl. til 4.kl.

SFO’en tilbyder hver dag forskellige aktiviteter, som igangsættes af det pædagogiske personale, f.eks. kreative værksteder, bevægelses aktiviteter på legepladsen eller i hallen, bål eller lignende.

I SFO’en er der skabt forskellige miljøer, som inspirerer til leg, bevægelse og socialt samvær. Børnene tilbydes f.eks. spil, legetøj, kreativt materiale, tegnehæfter og temakasser, som understøtter den frie leg både ude og inde.
SFO’en vægter fællesskabet og det enkelte barns trivsel meget højt og indtænker dette i de planlagte aktiviteter samt i den daglige relation mellem børn og personale.

SFO’en arbejder tæt sammen med skolen og pædagogerne indgår i de forskellige klasser og i samarbejdet med klassens lærere. SFO’ens aktiviteter kan ses på infotavlen i fællesrummene, samt på AULA.

Vi vægter forældrekontakt og den daglige dialog meget højt, og I er altid velkomne til at spørge om hjælp og vejledning i SFO’en eller kontakte os via AULA.

Se vores film om Indskoling og SFO her: