Skoletal

Centrale nøgletal

Skolernes indberetninger af diverse tal

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling lancerede tirsdag den 2. februar 2016 et nyt digitalt værktøj, der giver hurtig og fleksibel adgang til centrale nøgletal for alle landets grundskoler. Værktøjet gør data, som allerede er offentligt tilgængeligt, nemmere at gå til.

Det nye digitale værktøj giver skolebestyrelser, forældre, elever, lærere, skoleledere og politikere et bedre og mere nuanceret grundlag for at udvikle skolerne.

Skolelederne har samtidig på den nye side mulighed for at indskrive kommentarer til skolens tal, fx hvorfor skolens resultater og omstændigheder ser ud, som de gør, eller hvordan skolen arbejder med eksempelvis trivsel og faglighed.

Du har mulighed for at se tal og oplysninger om både dit barns og øvrige skolers indberetninger.

På siden finder du blandt andet følgende:

  • Karakterer og socioøkonomisk reference
  • Elevernes uddannelsesstatus efter 9. klasse
  • Elevernes trivsel og fravær
  • Elevtal og herkomst
  • Specialklasserne og undervisningskompetencer
  • Skolernes bemærkninger til tallene
  • Om tallene
  • Introfilm
  • Vejledning