Skolebiblioteket

Dit læringscenter

Søndermarksskolens skolebibliotek tilbyder hjælp og understøttelse til det meste i skoledagen. Vi har åbent alle skoledage fra kl. 8.15 – 15.00, men det er ikke sikkert, der altid er en skolebibliotekar til stede. Alle bipper selv deres bøger ind ved udlånsmaskinen – også i frikvartererne.

Skolebiblioteket rummer en masse spændende bøger – både faglitteratur og skønlitteratur. Under skønlitteratur har vi opdelt afdelingen i tre rum. Et for indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor der står bøger, som passer rigtig godt til den alder. Desuden er der mulighed for at sidde godt og rart og fordybe sig i en god bog i de bløde stole. I den skønlitterære afdelingen findes både gode tykke ungdomsromaner, tegneserier, letlæsningsbøger og selvfølgelig spritnye bøger.

Under faglitteratur er bøgerne opstillet efter decimalnumre – som man også gør på folkebiblioteket – det gør det nemt for alle at finde frem til den rigtige bog. Hvis du søger en bestemt bog – er du meget velkommen til at benytte vores søgemaskine, som står på samme skranke som udlånsmaskinen. Her kan man søge på alle bøger på vores skolebibliotek og få svar på, hvor den står – fx hvilket decimalnummer, den er opstillet under. I øvrigt har vi naturligvis en del ordbøger, leksika med mere, hvis du har et hurtigt spørgsmål.

Skolebiblioteket er ikke kun bøger. Vi udlåner computere og meget andet. Alt dette bliver bippet på samme måde som bøgerne, altså ved, at du finder din klasse, så navn og herefter bipper på stregkoden på fx computeren. Vi udlåner også kameraer (gode til små film), easyspeaks (gode til små lydoptagelser fx podcasts eller interviews), film (kun for undervisere) osv. Har du spørgsmål til, hvad du kan låne, er du meget velkommen til at spørge. Hvis ikke, vi har materialer hjemme – så hjælper vi gerne med at bestille.

Alle bøger, du låner, må du beholde i en måned, og det er meget vigtigt, du overholder den frist. Computere med videre må du låne en dag ad gangen, og alt hardware skal altså afleveres, inden du går hjem fra skolen.

Der er mulighed for at sidde og arbejde ved skolebibliotekets 4 arbejdscomputere. Dette foregår efter aftale med en skolebibliotekar, og det er forventningen, at alle elever, der kommer for at arbejde, sidder stille og fordybet i opgaven, - så skolebibliotekaren kan fortsætte sit arbejde med fx oplæsning for andre klasser. Indskolingsklasser bliver tilbudt oplæsning ved skolebiblioteksbesøg – men alle klasser kan komme til oplæsning, få en biblioteksrundvisning eller blive vejledt ved Smart Board. Der er fast bibliotekskundskab for 4. og 8. klasse i løbet af skoleåret i samarbejde med folkebiblioteket. Få mere at vide hos din skolebibliotekar.

Vi glæder os til at se dig på skolebiblioteket – din genvej til kultur, medier og læring.

Siden er sidst opdateret 19. august 2015