Sundhedspolitik

Sundhedspolitik på Søndermarksskolen - For en glad hverdag

Kostpolitik

Flere beskrevne studier peger på, at sund kost har betydning for børn og voksnes energi og velbefindende og dermed i høj grad indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen og på deres evne til at fungere i en social sammenhæng.

Derfor ønsker vi på Søndermarksskolen at skabe et sundt miljø, hvor vi begrænser det daglige indtag af sukker, usund mad og drikke.

Skolebestyrelsen har vedtaget følgende

Der er forskel på hverdag og fest Det betyder, at kostpolitikken først og fremmest gælder en almindelige skoledag, men ved fødselsdage, arrangementer og andre særlige lejligheder dispenseres fra reglerne.

Overordnet mål

 • At skabe sunde kostvaner hos børn og unge i skolen og SFO med henblik på at opnå fysisk, psykisk, social sundhed og velvære.
 • At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen
 • At fremme elevernes kompetencer til at træffe sunde valg
 • At samarbejde med forældrene om sundhed og kostvaner

Delmål

 • At eleverne har spist ernæringsrigtig morgenmad hjemmefra
 • At eleverne har madpakke med hver dag
 • At eleverne spiser et mellemmåltid i form af frugt, grønt eller lignende
 • At skolens og SFO'ens rammer inviterer til, at eleverne får spist deres mad og oplever måltidet som noget selvfølgeligt og værdifuldt af samles om
 • At skolen arbejder bevidst på en fælles forståelse af sund/usund kost elever, lærere, pædagoger, forældre og samarbejdspartnere imellem slik, kage og andet sødt forbeholdes særlige lejligheder (fødselsdage, jul, afslutninger og lignende)
 • På skolen drikkes kun mælk og vand

Vi handler ved

 • At børnene, der møder tidligt i SFO, får ernæringsrigtig morgenmad, hvis denne ikke er indtaget hjemme
 • At lærere og SFO-medarbejdere kontakter hjemmet, hvis eleven medbringer slik, chips, kage, sodavand og andet sødt i skoletiden
 • At lærere og SFO-medarbejdere kontakter hjemmet, hvis eleven medbringer disse i skoletiden. Inddragede energidrikke kasseres og udleveres ikke til eleven igen
 • ”Klassens time kage” erstattes af sundt.
 • Undervisning i sund kost skal fremgå af de forskellige teams årsplan

Vedtaget i skolebestyrelsen 25.03.2015

Siden er sidst opdateret 17. november 2015