Socialrådgivere

Bekymret for dit barn?

På Søndermarksskolen er der tilknyttet en skolesocialrådgiver.

Hvis der opstår en bekymring for jeres barn – enten via jer selv, skolen eller SFO, skal socialrådgiveren på skolen, i samarbejde med jer, jeres barn og de relevante lærer/pædagoger, støtte op om at skabe en forandring for jeres barn.

Formålet er, at de eventuelle vanskeligheder, som jeres barn er i, ikke får lov til at vokse sig store og uoverskuelige. 

Hvis I som forældre, eller hvis lærerne finder grund til bekymring i forhold til jeres barn, kan socialrådgiveren inddrages. Det kan eksempelvis være, hvis jeres barn har for meget fravær, mistrives i skolen, har sociale vanskeligheder eller måske, hvis det opleves, at jeres barn har det svært derhjemme.

Socialrådgiverens opgaver er at være vejledende, støttende og forebyggende.

De kan tilbyde jer samtaler alene eller sammen med jeres barn. De kan bl.a. tilbyde jer rådgivning om:

  • Hvis der er konflikter i hjemmet mellem jer og jeres barn
  • Jeres barn ser ud til ikke at trives
  • Jeres barn har vanskeligheder i samspillet med de andre børn i skolen
  • Jeres barn har for meget fravær
  • Eller ved kriser i familien

Rådgivende samtaler vil ikke blive registreret.

Jeres barn har også mulighed for selv at henvende sig til socialrådgiveren på skolen. Her vil de lytte og tale med barnet/den unge. De kan bl.a. tale med jeres barn/den unge om ensomhed, mobning, gruppepres og teenageproblemer. Dette registreres ikke. Hvis der er behov for at involvere jer eller klasselæreren, så gør de det.

Vores socialrådgivere er ansat i Center for Børn og Unge, er de er underlagt reglen om tavshedspligt såvel som den skærpede underretningspligt.

Error loading MacroEngine script (file: pageSpot.cshtml)
Siden er sidst opdateret 11. marts 2022