Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Søndermarksskolen har en psykolog tilknyttet, der er ansat i Pædagogisk Udviklings og Inklusionsenhed i Center for Uddannelse.

Psykologens funktion er at understøtte inklusionsindsatsen og elevernes læring og trivsel i tæt samarbejde med lærere, skoleledere, forældre, andre faggrupper og ikke mindst eleverne selv.

Psykologen har et tæt samarbejde med ledelsen i forhold til prioritering af opgaver, deltager i netværksmøder i forhold til elever/klasseudfordringer, tilbyder sparring/supervision til lærerteams og pædagogteams og udarbejder i nogle tilfælde pædagogiske-psykologiske vurderinger. 

Kan jeg som forældre henvende mig direkte til skolens psykolog?

Du bedes først og fremmest tage kontakt til skolens ledelse, så de kan foretage den rette handling i forhold til at involvere skolens psykolog.

Siden er sidst opdateret 9. oktober 2020