Karakterer

Karaktergennemsnit

Eleverne går hvert år til afgangsprøve i maj og juni. Resultaterne indberettes efterfølgende til Undervisningsministeriet. Eleverne bedømmes efter 7-trins-skalaen.

Karaktergennemsnittet for Søndermarksskolen Slagelse (nyt vindue)

Uddannelsesstatistik Undervisningsministeriet (nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 12. september 2019