Om skolen

Målsætning for Søndermarksskolen

 1. At udvikle børnenes sociale og faglige kompetencer. Børn på Søndermarksskolen skal lære at mestre eget liv og på en kreativ måde indgå i fællesskab med andre i samfundslivet på en åben og demokratisk måde. 
 2.    
 3. At vægte høj kvalitet såvel i den faglige som den praktisk-musiske dimension med udfordringer til alle børn. Børn på Søndermarksskolen skal lære at se helhede i de forskellige kompetencer, de erhverver sig.
 4.    
 5. At styrke børnenes fysiske udfoldelse samt bevidstgøre dem om kost og motions betydning for sundheden.
 6.    
 7. At skolens medarbejdere til stadighed udvikler sig fagligt og pædagogisk. På Søndermarksskolen skal alle medarbejdere gennem teamsamarbejde og efteruddannelse være kendetegnet ved et højt fagligt niveau.
 8.    
 9. At udvikle skole-hjem-samarbejdet. På Søndermarksskolen skal forældrene inddrages i arbejdet med børnene gennem åben dialog, så den fælles ansvarlighed styrkes.  
 10.    
 11. At både børn og voksne på Søndermarksskolen omgås hinanden med åbenhed, tolerance og gensidig respekt. På Søndermarksskolen skal alt samarbejde være kendetegnet ved god balance mellem det personlige og det fælles ansvar.
 12.    
 13. At alle trives godt som basis for børnenes faglig og personlige læring og udvikling. På Søndermarksskolen skal vi have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så aller er præget af glæde og engagement.