Indskrivning

Indskrivningsprocedure

Bopælsdistrikt

Bor barnet i bopælsdistriktet kan klasseplaceringen som udgangspunkt finde sted allerede ved den første samtale.
 
Har barnet bopæl uden for distriktet kan samtale om indmeldelse finde sted, såfremt klassetrinnet, der ønskes indmeldelse til, har færre end 25 elever. Efterfølgende drøftes indmeldelsen på et ledelsesteammøde og umiddelbart herefter gives der besked til forældre, om indmeldelse kan finde sted eller ej.

Ved første henvendelse på skolen

– Hvem tager imod eleven?

Skolelederen har den første samtale med forældre omkring indskrivning af nye elever. Ved indskrivning af elever til 0.-4. klassetrin deltager SFO-lederen i samtalen.
 
Forældre sender elevplan fra afgivende skole inden første samtale.
 
Såfremt der ved samtalen er klarhed omkring klasseplaceringen uddeles diverse informationsmateriale (se længere nede hvilket). Der vil også blive udleveret en indmeldelsesblanket, der udfyldes på stedet og afleveres, inden mødets ophør med mindre andet aftales.

Klasseplaceringen

Skolelederen foretager klasseindplaceringen ud fra nedenstående kriterier. Såfremt der ved samtalen fremkommer ting, der kan påvirke klasseplaceringen, kan skolelederen vælge at tage kontakt til klasselærere på årgangen, inden klasseplaceringen finder sted. Det aftales ved den første samtale, hvornår forældre kan få besked om klasseindplaceringen.
 
Eleven klasseplaceres ud fra flere kriterier
1) Den klasse, der har færrest elever på årgangen vil være udgangspunktet
2) Fordelingen af drenge / piger på årgangen
3) Klassernes udvikling fagligt og socialt.
4) Evt. særlige forhold der har betydning, ex. relationer på skolen som vurderes afgørende

Generelle spørgsmål

Må eleven/forældre besøge og se skolen og dens område, inden de starter rigtigt?
 • Ved indskrivningen vises eleven og forældre rundt på skolens område.
Må eleven komme og besøge/se klassen, inden eleven starter rigtigt?
 • Besøg i kommende klasse kan alene ske, hvis der på forhånd er lavet en aftale om det
Hvornår kan eleven starte på skolen efter indskrivningen?
 • Tidligst tre skoledage efter indskrivningen/klasseplaceringen – der skal være tid til at finde materialer, sørge for bord / stol / bøger, klassen skal forberedes og lignende, så eleven får så god en skolestart som muligt.
Hvordan foregår selve opstarten på skolen?
 • 1. skoledag for eleven vil være med opstart, hvor klasselæreren tager imod og byder velkommen med mindre andet er aftalt mellem skoleleder og klasselærer.
Må forældre være med i klassen den første skoledag?
 • Ja, hvis det på forhånd er aftalt med klasselæreren.
Hvilket materiale udleveres af kontoret ved indskrivningen?
 • Indmeldelsesblanket med diverse oplysninger omkring eleven, familie m.m. (udfyldes på stedet)
 • Klasseskema
 • Klasseliste med billeder af kommende klassekammerater
 • Velkomst folder
 • Værdiregelsæt
 • Valgfagsseddel (7.-9.kl.)
 • Kantinekort
Hvilket materiale udleveres af klasselæreren?
 • Balje til elevens ting i klasseværelset
 • Relevant materiale for klassen, såsom forældrebrev, klasseråd, klasseregler
 • Fagbøger til de fag, klasselæreren har
 • Årsplan
 • Aktivitetsplan for skoleåret
 • Mapper og hæfter

Bøger/Fagbøger: Hvem udleverer hvad?

 • Skolens bibliotek/faglærere hjælpes ad med at fremskaffe de rette bøger/hæfter til eleven. Disse udleveres af faglærer, når eleven har time i faget første gang.
Info?
 • Klasselærer skriver på Aula om tilgang af ny elev.
Siden er sidst opdateret 27. oktober 2020