Indskrivning

Indskrivningsprocedure

Skoledistrikt

Bor barnet i skoledistriktet kan klasseplaceringen som udgangspunkt finde sted allerede ved den første samtale.
 
Har barnet bopæl uden for skoledistriktet kan barnet indskrives, såfremt klassetrinnet, der ønskes indmeldelse til, har færre end 25 elever. 
Vi vil ved alle indskrivninger være nysgerrige på årsag til ønsket om skoleskift, indsatser på nuværende skole og se barnets seneste elevplan/meddelelsesbog. På baggrund af dette vurderer skolen, om et skoleskifte til Søndermarksskolen er muligt.

Indskrivningsmøde

Afdelingslederen har den første samtale med forældre omkring indskrivning af nye elever. Ved indskrivning af elever til 0.-3. klassetrin deltager SFO-lederen i samtalen.

Forældre sender elevplan/meddelelsesbog fra afgivende skole inden første samtale.
 
På mødet gennemgås relevant information om Søndermarksskolen og SFO, hvilken klasse barnet skal gå i og opstartsdag mm.

Kontakt skolens kontor for at aftale et møde eller for at få yderligere information.