Færdselsregler

Regler for opførsel er

 1. Du skal vise hensyn til andre og til skolens ting og bygninger
 2. Du skal møde i rette tid - dog tidligst 10 minutter før undervisningstidens begyndelse.
  Efter undervisningstidens ophør skal du forlade lokalerne og skolen medmindre du skal i SFO
 3. Du må ikke medbringe farligt legetøj. 
  Efter kl. 12.30 må du, hvis du går i skolefritidsordningen, løbe på rulleskøjter, køre Mooncar m.m. i afgrænset område og under særligt opsyn.
 4. Du må ikke cykle i skolegården mellem kl. 8.00 og kl. 15.15
 5. Du må ikke medbringe drikkevarer i glasflasker.
 6. Du bør kun medbringe penge i nødvendigt omfang og aldrig efterlade      dem i tasker eller overtøj.
        
  Det er ikke tilladt at forlade skolen uden særlig tilladelse fra en lærer eller fra skolens ledelse