Elevrådet

Elevrådet består af 1 repræsentant og 1 suppleant fra hver klasse fra 5.-9 kl.